2021-05-20 09:48
Vantaan Hiihtoseura

Kutsu Vantaan Hiihtoseuran vuosikokoukseen torstaina 3.6.2021 klo 18 Auringonkukkulan laavulla

Hyvä Vantaan Hiihtoseuran jäsen,
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
keskiviikkona 3.6.2021 klo 18 alkaen Auringonkukkulan laavulla
(kilpaladun ylin laavu).
Yhdistyksen vuosikokous on Vantaan Hiihtoseuran ylin päättävä elin.
Jokainen seuran jäsen voi osallistua kokoukseen. Kokouksessa
läsnäolevat jäsenet päättävät esillä olevista asioista. Kokoukseen
voi osallistua joko etäyhteydellä viestin lopussa olevan linkin kautta
tai tulemalla paikan päälle Auringonkukkulan laavulle.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokouksessa tullaan
käsittelemään seuran sääntöjen päivitystä esityslistan mukaisesti.
Vuosikokousmateriaalin voi pyytää etukäteen seuran toiminnanjohtajalta
Sadulta (sutasanna@gmail.com).
Suosittelemme oman retkituolin mukaanottamista!

Hiihtoterveisin,
johtokunta

Liittymislinkki kokoukseen

Sinut on kutsuttu Teams-kokoukseen!
VHS vuosikokous
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjkxM2FiYjMtMGY2Ny00NGRmLTg2YTQtMTExMGIyZGI4NWFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d75865f-44af-4e37-b23e-83c6ca190160%22%2c%22Oid%22%3a%22fd0450fe-8ab1-4de7-9dde-6df5f927598e%22%7d
Napauta linkkiä tai kopioi se selaimeen liittyäksesi kokoukseen.